เทคนิค ‘‘ปรับหน้าเรียว’’ ด้วย ‘‘ศัลยกรรมตัดกราม V Line’’

ปรับหน้าเรียวทุกครั้งที่ส่องกระจก ใบหน้าคุณเท่ากันอย่างสมส่วนหรือไม่?
สารพัดปัญหาโครงหน้าไม่สมส่วนที่เป็นผลมาจากบริเวณช่วง “กราม” ทั้งลักษณะของโครงหน้าที่สองข้างไม่เท่ากัน , หน้าเหลี่ยม , หน้าบาน , กรามใหญ่ ฯลฯ จนทำให้หลายท่านขาดความเชื่อมั่น โดยแบ่งเป็น 3 สาเหตุหลักๆ ดังนี้

ปรับหน้าเรียว

3 สาเหตุหลัก หน้าบาน “กรามใหญ่” ปรับหน้าเรียว
1. พันธุกรรม
เมื่อพูดถึงพันธุกรรมนั้น ถือได้ว่าปัจจัยหลักของ กรามใหญ่เลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นเรื่งธรรมชาติที่คุณอาจเกิดมาโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งคล้ายคลึงบรรพบุรุษ บางรายอาจปรากฏลักษณะรูปหน้าที่มีกรามใหญ่มาตั้งแต่เด็กๆ

2. มัดกล้ามเนื้อกรามที่มีขนาดใหญ่

หากคุณมีพฤติกรรมการเคี้ยวหมากฝรั่งบ่อยๆ หรือ ทานอาหารที่ต้องใช้แรงบดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณกรามนั้นโตขึ้นมาได้ ซึ่งในหลักการของกล้ามเนื้อนั้น หากกล้ามเนื้อถูกใช้งานหนัก หรือ มีการขยับโดยต้องออกแรงอยู่เป็นประจำ ก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ เกิดการบริหาร กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และ มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเมื่อไหร่ที่ กล้ามเนื้อไม่ถูกบริหาร กล้ามเนื้อก็จะเล็กลงเป็นไปตามกลไกของร่างกาย

3. กรามใหญ่ที่เกิดจาก “กระดูก”

ในด้านของสรีระศาสตร์ สาเหตุที่กรามใหญ่จากกระดูกนั้น เป็นเพราะกระดูกมีการจริญเติบโตควบคู่ไปกับสรีระโครงสร้างของร่างกาย ซึ่งบางราย อาจปรากฏว่ากระดูกกรามนั้น ใหญ่จนไม่สมส่วนกับโครงสร้างของใบหน้า

2 เทคนิค “ศัลยกรรมตัดกราม หน้าเรียว V Line”
ก่อนอื่น ผู้รับบริการจะต้องได้รับการพิจารณาสภาพของกระดูกกรามทั้งหมด ผ่านการ X – Ray ทั้งในเรื่องของ ความสูง ความหนาของกระดูกกราม ความหนาของกล้ามเนื้อบริเวณมุมกราม ความสัมพันธ์ของกระดูกกราม และ กระดูกใบหน้าส่วนบน รวมถึงการสบฟัน ตรวจดูอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณกราม ว่ามีส่วนไหนที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น ขากรรไกร ฟันแต่ละซี่ และ คาง เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการศัลยกรรมตัดกราม ลดมุมกราม ให้ความสมดุลกับใบหน้า ตามสโลฟของผล X Ray ที่ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้วางแผนการผ่าตัดไว้เรียบร้อยแล้ว

1. การศัลยกรรมตัดมุมกราม (Jaw Surgery) คือ การตัดกระดูกเฉพาะมุมกราม สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าเหลี่ยมที่เกิดจากกระดูกมุมกราม หรือ ผู้ที่มีมุมกรามใหญ่
2. การศัลยกรรมตัดกราม V Line คือ การตัดกระดูกมุมกรามตลอดจนแนวกรามที่ส่งผลให้ใบหน้าดูใหญ่ และ กางออก ปัจจุบันมีผู้รับบริการจำนวนมากที่ให้ความสนใจการปรับรูปหน้าเรียว ศัลยกรรมตัดกราม V Line เป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ใบหน้าเรียวอย่างสมส่วน วิธีนี้จะทำให้แนวกรามมีลักษณะที่แคบลง แลดูใบหน้าเรียวขึ้นรับกับรูปคาง เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหารูปหน้าของผู้ที่มีรูปหน้าไม่เท่ากันโดยที่มีสาเหตุเกิดจากกระดูกกรามให้มีความสมส่วนยิ่งขึ้น หรือ ผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าเรียวเพื่อความสวยงาม ซึ่งจะสามารถลดขนาดของกรามลงได้เพียงไหนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ ผล X – Ray โครงหน้าของแต่ละรายไปปรับหน้าเรียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *