โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอดี “ศัลยกรรมขากรรไกร VS ศัลยกรรมโครงหน้า” แค่ทำแล้วหน้าจะเล็กลงจริงหรือ?

ศัลยกรรมไอดี ศัลยกรรมขากรรไกรและศัลยกรรมโครงหน้านั้น เป็นศัลยกรรมที่ทุกคนทราบกันดีว่าช่วยในการลดขนาดของหน้าให้เล็กลง ปรับกรามที่ไม่สบกันให้เข้าที่ เหลาใบหน้าที่เหลี่ยม ให้เรียบเรียว และได้ผลลัพธ์ของกระดูกที่เล็กลง ก็คือใบหน้าที่เล็ก
ด้วยเหตุนี้ทำให้มีคนตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมขากรรไกรและศัลยกรรมโครงหน้า เข้ามาสอบถามอย่างมากมาย แต่เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนไม่รู้ถึงเป้าหมายของการทำศัลยกรรมทั้งสองแบบอย่างชัดเจน

ศัลยกรรมไอดี

ศัลยแพทย์ ปาร์คซังฮุน(แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม) แห่งแผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลไอดี ได้กล่าวว่า “ศัลยกรรมขากรรไกรและศัลยกรรมโครงหน้านั้น ที่ดูเหมือนเป็นการศัลยกรรมเพื่อความสวยงามนั้น ยังมีด้านที่ต่างคือเป้าหมายเพื่อการแก้ไขทางด้านสมรรถภาพการใช้งานด้วย” และอธิบายว่า “  ศัลยกรรมไอดี   ต้องทำความเข้าใจปัญหาของใบหน้าแต่ละจุดและเลือกวิธีศัลยกรรมที่จะแก้ไขปัญหาได้ เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ทั้งทางด้านความสวยงาม และการแก้ไขทางด้านสมรรถภาพการใช้งาน ในเวลาเดียวกัน”
การศัลยกรรมกระดูกใบหน้านั้น จะต้องดูรูปทรงของกระดูก, ความหนา, ความใหญ่ และการสบกันของฟัน จึงจะตัดสินใจทำการศัลยกรรมได้ การศัลยกรรมแต่ละแบบนั้นจะมีความยากอยู่ ซึ่งคนมักเข้าใจว่าหากต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนจะเลือกศัลยกรรมขากรรไกร, หากต้องการผลลัพธ์ก่อนหลังศัลยกรรมแตกต่างกันไม่มาก แต่ต้องการระยะเวลาพักฟื้นที่รวดเร็ว จะเลือกศัลยกรรมโครงหน้า ซึ่งพบว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด สิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจทำศัลยกรรมนั้น จะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของกระดูกเป็นอันดับแรก
การตัดสินใจเลือกการศัลยกรรมขากรรไกรและศัลยกรรมโครงหน้านั้น หลักเกณฑ์สำคัญที่สุดก็คือ การสบกันของฟัน และ คางเหลี่ยมหรือ ใบหน้าที่ไม่สมมาตร ฯ หากมีปัญหาเรื่องฟันที่ไม่สบกัน จะเหมาะกับศัลยกรรมขากรรไกร แต่หากไม่มีปัญหาการสบกันของฟัน หรือ อยากแก้ไขรูปร่างของกระดูก การศัลยกรรมโครงหน้าจึงจะเหมาะสม
และล่าสุดด้วยการวิจัยที่ไม่มีสิ้นสุด ได้มีการพัฒนาวิธีศัลยกรรมใหม่ๆที่หลากหลาย ทั้งศัลยกรรม No-tied, ศัลยกรรมขากรรไกรก่อนการดัดฟัน สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเรื่องระยะเวลารักษาและการระยะเวลาการจัดฟัน
ด้วยการพัฒนา ศัลยกรรมโครงหน้าก็แบ่งเป็นศัลยกรรมประเภทต่างๆ เช่น ศัลยกรรมกราม , ศัลยกรรมโหนกแก้ม แบบ High-L, เป็นศัลยกรรมที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ใบหน้า V-line ซึ่งไม่เพียงแต่จะพัฒนาวิธีศัลยกรรมที่ได้ผลลัพธ์ด้านความสวยงามเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงปัญหาด้านการใช้งานด้วย
ศัลยแพทย์ ปาร์คซังฮุนเสนอว่า “ด้วยปัญหาการตัดสินใจเลือกวิธีศัลยกรรมจะต้องเป็นไปตามการตรวจวินิจฉัย, ดังนั้นจะต้องอาศัยเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยเพื่อแยกโครงสร้างของใบหน้าอย่างละเอียด และต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แผนกศัลยกรรมตกแต่ง-แผนกทัตกรรม-แผนกศัลยกรรมช่องปาก เพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสมรรถภาพการใช้งานและรักษาระดับความพอใจในการศัลยกรรมได้ในเวลาเดียวกัน”
อีกด้านหนึ่ง ที่สถานีชินซา ได้มีการเปิด “Asian Beauty Center(ABC)” ขึ้น โดยโรงพยาบาลไอดี ที่ได้รับความไว้วางใจด้านความปลอดภัยของการศัลยกรรมขากรรไกรและศัลยกรรมโครงหน้า และอื่นๆ ด้วยการศัลยกรรมกระดูกที่เป็นมือหนึ่ง เทคนิคและการค้นคว้าวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและด้วยเครื่องมือในการรักษา 3D-CT, V-CEPH, การตรวจความเจริญเติบโตของกระดูก, การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก(BMD) และอีกกว่า 50ชนิด ของ “การตรวจเพื่อศัลยกรรมที่ปลอดภัย” ในฐานะ “ศูนย์ตรวจเช็คการศัลยกรรมที่ครอบคลุม”ศัลยกรรมไอดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *